WEBclusive Alternative finance developments

Crowdfunding en alternatieve financieringsplatformen

Leningadministraties met één op veel relaties wij bieden u automatisering tot volledige servicing

Netwerk financieringsvormeninvesteringsfondsen, kredietunies, mezzanine leningen

Fintech maatwerk programmeren

Crowdsourcing CSR & product design

WEBclusive als ontwikkelpartner

WEBclusive is een maatwerk ontwikkelbureau (opgericht in 2003) met veel kennis en kunde op het gebied van het LAMP framework en cloud computing. In de afgelopen jaren hebben we in het bijzonderder initiatieven op gebied van crowdfunding, lening- & fondsadministratie, crowdsourcing, alternatieve financiering met integratie van derdengelden oplossingen, fintech en corporate social responsibility gerealiseerd. Daarbij verzorgen we een "totaal aanpak" en doen we dus meer dan "alleen maar het programmeerwerk", applicaties en websites bouwen. Samenwerking met partners met brede domeinexpertise zien we als essentieel en is een belangrijke sleutel tot succes. De platformen en diensten die we ontwikkelen vragen om de juiste analyses, strategieën, concepten en realisatie. Daar hoort een multidisciplinaire aanpak bij die we samen met de klant en de nodige partners graag op maat snijden zonder daarbij de vele ervaringen uit het verleden uit het oog ook te verliezen.

Klakka

Financiële consultancy

Samen met deze partner helpen we u uw administratieve processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld door systemen aan uw financiële administratie te koppelen. Of door automatiseringsoplossingen te zoeken voor uw back-office systemen. Klakka kan informatiestromen in kaart brengen specifiek gericht op Business Information Management (BIM) middels richtlijnen uit het framework van BiSL Next (Business Information Services Library).

 

Technical partner

Technologie partner

Dit bedrijf gevestigd in Amsterdam-Noord is een leading ICT-supplier voor belangrijke Europese energy exchanges en Soops is een partnerorganisatie van WEBclusive waarmee we nauw mee verbonden zijn en samenwerken.

e-wallet en kyc partner

E-wallets partner

WEBclusive werkt met verschillende payment service oplossingen maar in projecten waar sprake is van electronisch geld, langere bewaartermijnen en uitvoering van know your customer controles werken we met veelal met de e-wallet en crowdfundingservice oplossing van Intersolve Payments, een elektronische geldinstelling (EGI) waarmee we uitgebreide ervaring hebben.

Frits Klaver

Frits Klaver - CEO

Heeft u interesse in onze front-office en back-office oplossingen en wilt u meer weten? Bel Frits of laat een bericht achter.

Snel en zeker!

Sommige oplossingen zijn niet uniek en ook met bestaande (lening)portefeuilles kunnen we u helpen te professionaliseren, compliance & audit trails te verbeteren, te digitaliseren en efficiënter te worden.

Met kant-en-klare implementaties geven we u een snelle en zekere start. Met aanvullend maatwerk spelen we in op uw specifieke wensen en USP's.

Dit doen we op basis van onze applicaties "fundingcore backend - beheer" en "fundingcore frontend - funding & investeerderportfolios".

Klanten met verschillende oplossingen

Crowdfunding
Stadsherstel
Zakelijk vastgoed financieren
Snel Geld B.V.
Netwerk bedrijfsfinanciering
Findr finance
Crowdsourcing
Innonatives online collaboration and corporate social responsibilty platform - CSR

Voorbeelden

client

Findr

Dit netwerk financieringsplatform is een alternatieve financieringsvorm voor bedrijfsfinanciering. WEBclusive realiseerde zowel een investeringsplatform als een back-office voor lening-management waarbij allerlei leningsvormen in een "1 op veel relatie" tussen geldnemer en investeerders worden beheerd. Kapitaalkrachtige ondernemers wil Findr zo optimaal mogelijk faciliteren om een zo goed mogelijk rendement te behalen op hun vermogen. De software en tooling van WEBclusive ondersteunt deze financieringsvorm met kenmerken die de voordelen van zowel crowdfunding, vermogenfonds en kredietunies weet te combineren.
client

Sameningeld

Dit crowdfunding-platform heeft de mogelijk om te investeren in vastgoedprojecten met hypothecaire zekerheid. Verhuurders van huizen lenen via dit platform veelal voor een portfolio aan huizen. Het platform heeft zowel een front- als een backoffice door WEBclusive laten ontwikkelen en heeft een implementatie van een e-wallet systeem waardoor de vele transacties niet via IBAN verkeer individueel hoeven te worden verwerkt. Dit is niet alleen fijn voor de investeerders in het platform maar werkt ook kostenbesparend.
client

Newfunding

Dit platform is gerealiseerd om zowel vastgoedprofessionals als particulieren concreet deel te laten nemen aan de groeiende behoefte om op transparante en renderende wijze duurzaam in vastgoed te investeren. Newfunding biedt een combinatie tussen een direct lenen mogelijkheid en crowdfunding. Op dit alternatieve financieringsplatform van Newfunding zijn zowel particuliere als professionele investeerders welkom. Het platform heeft zowel een front- als een backoffice door WEBclusive laten ontwikkelen en heeft een implementatie van een e-wallet systeem waardoor de vele transacties niet via IBAN verkeer individueel hoeven te worden verwerkt. Dit is niet alleen fijn voor de investeerders in het platform maar werkt ook kostenbesparend.

Contact

Heeft u behoefte aan een gedegen oplossing voor uw leningadministratie, inclusief transactieverwerking, geïntegreerde betaaloplossingen en uitgebreide digitale dossiervorming? Wilt u investeerdersportfolios online ontsluiten of wilt u een fundingplatform met transactieafhandeling realiseren? Schroom niet, laat het ons weten!