voordekunst.nl finalist Grand Prix Online Communicatie

voordekunst.nl is 1 van de 2 finalisten voor de Grand Prix Online Communicatie van Logeion. Deze communicatieprijs voor effectieve en inspirerende online initiatieven wordt op donderdag 12 mei uitgereikt tijdens Commonline.nl

Wat is de Grand Prix Online Communicatie?
Logeion constateert dat internet steevast wordt genoemd als ‘belangrijk kanaal’, maar dat veel vakgenoten nog niet altijd goed weten wat ze er mee kunnen. En daardoor onrustig en ongemakkelijk worden, terwijl internet juist een wereld aan nieuwe mogelijkheden opent. Bovendien zijn er voldoende inspirerende voorbeelden. Deze voorbeelden wil Logeion op een bijzondere manier onder de aandacht brengen: door ze te belonen met de GP Online Communicatie.

Wie maken kans op een prijs?
De GP Online Communicatie richt zich op:

  • vernieuwende, grensverleggende en innovatieve sites, applicaties en andere interactieve kanalen,
  • authentieke zenders & overtuigende boodschappen,
  • gebruiksvriendelijke sites met lage drempels,
  • originele inzet van gebruikte communicatie/ICT middelen,
  • hoge kwaliteit (visueel, tekstueel, technisch).
  • En dat zo breed mogelijk, zowel commerce als corporate initiatieven maken kans, van campagnes, via apps tot sites, alle varianten kunnen meedingen. Zowel oud (maar: het moet nog steeds bestaan) als nieuw.

Criteria:
De jury beoordeelt de nominaties aan de hand van de volgende criteria:

  • Effectiviteit (aantoonbaar succesvolle bijdrage aan communicatiestrategie)
  • Innovatie (innovatieve ideeën of toepassingen)
  • Communicatiekracht (goede, doelgroepgerichte content en dergelijke)
  • Gebruikersbeleving (webrichtlijnen, usability, doelgroepgericht, uitstraling)
WEBclusive
About The Author
Ronald is crowdfunding expert en een van de oprichters van WEBclusive. Ronald is daarnaast oprichter van de Crowdfunding Roundtable in Nederland, co-founder van het European Crowdfunding Network en veelgevraagd (internationaal) spreker over crowdfunding.

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.

Recent Posts